Aktuality

24. 1. 2023

ENERGETICKÉ ÚSPORY A OBNOVITELNÉ ZDROJE V OBJEKTECH VEŘEJNÝCH BUDOV

Užitečné informace k energetickým úsporám pro veřejné budovy.

12. 1. 2023

Pozvánka na webinář pro podnikatele

Zveme vás na webinář, který se bude konat dne 10. 2. 2023 od 13:00. Pozvánka na webinář pro podnikatele...

5. 1. 2023

Pozvánka na WEBINÁŘ o dotacích: pro obce a města

Zveme vás na webinář, který se bude konat dne 7. 2. 2023 od 9:00 do 11:00. Dotační podpora pro zkvalitnění života svých obyvatel pro obce a města...

8. 12. 2022

Pozvánka na WEBINÁŘ o dotacích: pro obce a města

Zveme vás na webinář, který se bude konat dne 9. 1. 2023 od 13:00 do 15:00. Dotační podpora energetických úspor a obnovitelných zdrojů pro obce a města...

14. 11. 2022

KOMPENZACE ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ NA ENERGIE

První výzva z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen bude spuštěna již v úterý 15. listopadu 2022. O podporu mohou žádat velké podniky, na které se nevztahuje nařízení vlády 298/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci v platném znění a které nepodnikají v nepodporovaných oborech (např. výroba a přenos elektřiny, těžba uhlí či zemního plynu a podobně). Celková alokace činí 30 mld. Kč, avšak může být ještě upravena. V případě vyčerpání alokace může přijímání žádostí v rámci výzvy skončit již před tímto datem.

18. 10. 2022

Prodloužení termínu pro podání dotačních projektů do programu OP TAK – Aplikace I

Hlavní novinkou v oblasti dotačních programů z oblasti výzkumu a vývoje je prodloužení termínu pro podání dotačních projektů do programu OP TAK – Aplikace I do 31.1.2023. Pro žadatele a jejich partnery to znamená delší čas na přípravu výzkumně-vývojových projektů.

13. 10. 2022

POSLEDNÍ ŠANCE NA FOTOVOLTAIKU!

Výzva na podporu investic do fotovoltaických elektráren a akumulace energie podnikatelských subjektů ještě stále běží. Po několika prodlouženích a navýšeních alokace si firmy stále mohou požádat o podporu až 43 %.

11. 10. 2022

Vyhlášena výzva z IROP na cyklodopravu

Dnes se krajům, obcím a mikroregionům otevírá možnost žádat o podporu na výstavbu a rekonstrukci cyklostezek. Dotaci nabízí Ministerstvo pro místní rozvoj skrz Integrovaný regionální operační program (IROP). Míra dotace činí 85 %, způsobilé výdaje musí být v rozmezí 3 – 50 mil. Kč.

30. 9. 2022

Jak to bude s podporou základních škol z IROP?

Den před plánovaným posunutým startem výzvy dochází k opětovnému posunu startu výzvy, tentokrát na 1. 11. 2022.

26. 9. 2022

Pozvánka na WEBINÁŘ o dotacích: nový IROP

Zveme vás na webinář, který se bude konat dne 25. 10. 2022 od 9:00 do 11:00. Na nový IROP se dlouho čekalo. Aktuálně je vyhlašování výzev v plném proudu...