Aktuality

22. 2. 2024

Webinář – Podpora fotovoltaických elektráren z programu RES+ - Podnikatelé

Zveme vás na webinář, který se bude konat dne 26. 3. 2024 od 13:00. Podpora fotovoltaických elektráren z programu RES+.

22. 2. 2024

Webinář – Podpora fotovoltaických elektráren z programu RES+ - Obce a města

Zveme vás na webinář, který se bude konat dne 26. 3. 2024 od 10:00. Podpora fotovoltaických elektráren z programu RES+.

30. 10. 2023

Webinář – Dostupné nájemní bydlení 2024 - JIŽ PROBĚHLO

Zveme vás na webinář, který se bude konat dne 29. 11. 2023 od 09:00. Nedostatek dostupného nájemního bydlení trápí Českou republiku napříč regiony.

18. 9. 2023

Na začátku října bude vyhlášena 11. veřejná soutěž programu TREND – Nováčci

Technologická agentura ČR bude vyhlašovat 4. října novou výzvu v programu TREND Nováčci, která bude nabízet podporu pro začínající podniky a jejich inovativní projekty.

11. 9. 2023

Příjem žádosti do programu POTENCIÁL stále běží!

Rádi bychom vás informovali, že je stále otevřen příjem žádosti do programu POTENCIÁL, který je součástí operačního programu OP TAK 2021-2027.

3. 8. 2023

Předčasné ukončení příjmu žádostí Úspory energie (OP TAK), I. Výzva a Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny (OP TAK), I. výzva

Ministerstvo průmyslu a obchodu musí reagovat na významné změny v podmínkách veřejné podpory stanovené aktualizovaným zněním Obecných nařízení o blokových výjimkách (tzv. GBER), které vstoupilo v platnost 30. 6. 2023. Tyto nové podmínky jsou natolik odlišné od původních, že nelze jinak, než předčasně ukončit příjem žádostí o podporu rovnou ve dvou výzvách.

1. 8. 2023

Spuštění výzvy Služby infrastruktury

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo v rámci operačního programu OP TAK výzvu Služby infrastruktury.

3. 7. 2023

 Nová výzva Úspory energie – Úvěry

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Národní rozvojová banka (NRB) připravily pro všechny podnikatele, pokračování podpory jejich projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti.

15. 6. 2023

Spuštění dlouho očekávané výzvy MAREKETING!

Již za pár dní, 19. 6. 2023, se spustí příjem žádostí do dlouho očekávané výzvy MARKETING.

8. 6. 2023

Výzva RES+ na fotovoltaické elektrárny pro obce a města byla opět prodloužena!

Výzva RES+ na fotovoltaické elektrárny pro obce a města byla opět prodloužena! Máte tak další možnost získat finanční podporu pro svůj projekt. Aktuálně se termín ukončení příjmu žádostí posunul na konec září 2023.

25. 5. 2023

Pozvánka na webinář pro podnikatele

Zveme vás na webinář, který se bude konat dne 13. 6. 2023 od 13:00. Pozvánka na webinář pro podnikatele...

5. 4. 2023

Vyhlášení výzvy Podnikové vzdělávání

Dne 20.3.2023 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Zaměstnanost plus zaměřená na profesní vzdělávání zaměstnanců (např. v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání). Žádat mohou malé, střední i velké podniky a OSVČ, které mohou získat podporu až 76,735 % z celkové výše způsobilých výdajů.

31. 3. 2023

VTLÁČENÍ BIOMETANU MÁ OPĚT ZELENOU!

Podpora vtláčení biometanu jako obnovitelného zdroje energie dostane opět své místo ve výčtu dotačních možností pro firmy a podnikatele. Konkrétně bude alokováno 1 mld. Kč.

21. 3. 2023

Vyhlášení výzvy Poradenství – výzva I.

Dne 27.3.2023 bude vyhlášena výzva z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost zaměřená na poradenství zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání, (např.: certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) a poradenství zacílené na zpracování hodnocení vodního hospodářství.

17. 3. 2023

Nové možnosti spolupráce firem a škol

Od 17.května budou moci malé a střední podniky žádat o podporu v rámci nového dotačního titulu zaměřeného na spolupráci mezi firmami a školami. Konkrétně se podpora bude týkat zavedení nebo oborového rozšíření praktického vyučování  pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy ve firmě a také  zvýšení přidané hodnoty ve firmě již realizovaného  vyučování prostřednictvím užší spolupráce se smluvní školou. Z konkrétních nákladů budou podporovány primárně investice do vybavení pro výuku, náklady na vyučující a spotřební materiál pro výuku.

16. 3. 2023

DOTACE NA MARKETING SE BLÍŽÍ!

V květnu je očekáváno vyhlášení výzvy MARKETING z operačního programu OP TAK. Bude opět možné žádat o dotaci na individuální účasti na zahraničních veletrzích a výstavách (pronájem plochy, stánku, účastnické a provozní poplatky).

15. 3. 2023

Vyhlášení výzvy Technologie pro MAS se blíží

Agentura pro podnikání a inovace – API plánuje již 3. 4. 2023 vyhlásit dlouho očekávanou výzvu z Operačního programu technologie pro konkurenceschopnost Technologie pro MAS. Výzva bude zaměřena na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které mají za úkol nejenom posílit udržitelný růst a konkurenceschopnost podniku, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

10. 3. 2023

Zelená infrastruktura pro obce, tentokrát z IROP

Dlouho očekávané výzvy na zelenou infrastrukturu v obcích byly 9. 3. 2023 vyhlášeny. Příjem žádostí započne v lednu 2024.

3. 3. 2023

Vyhlášení výzvy na energetické úspory v objektech veřejných budov.

KDO: obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, vysoké školy a školská zařízení a školské právnické osoby, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, státní příspěvkové organizace, organizační složky státu (až po vyčerpání NPO), veřejné výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným sektorem, nadace, spolky, obecně prospěšné spol. a další.

13. 2. 2023

Vyhlášení výzvy v programu Obnovitelné zdroje energie – Malé vodní elektrárny

Plánujete výstavbu či rekonstrukci malé vodní elektrárny? Zamýšlíte vyrábět a distribuovat energii pocházející z obnovitelných zdrojů?

9. 2. 2023

Vyhlášení výzev v programech Potenciál a Služby Infrastruktury

Během první poloviny roku 2023 můžou podnikatelské subjekty očekávat vyhlášení dlouho očekávaných výzev v programech Potenciál a Služby Infrastruktury. Tyto aktivity tak doplní výzvy Inovace (již ukončená) a Aplikace (momentálně prodloužená do konce února 2023) jako klíčové výzvy v rámci první priority OP TAK.

3. 2. 2023

Inovační vouchery – výzva II - ochrana duševního vlastnictví

Od 1. února 2023 byl zahájen příjem žádostí v rámci programu Inovační vouchery – výzva II.

31. 1. 2023

OP TAK Inovační vouchery – Ochrana práv průmyslového vlastnictví

V rámci této výzvy lze získat dotaci na 75 % celkových způsobilých nákladů, a to v celkové výši min. 50 tis. Kč a max. 500 tis. Kč.

24. 1. 2023

ENERGETICKÉ ÚSPORY A OBNOVITELNÉ ZDROJE V OBJEKTECH VEŘEJNÝCH BUDOV

Užitečné informace k energetickým úsporám pro veřejné budovy.

12. 1. 2023

Pozvánka na webinář pro podnikatele

Zveme vás na webinář, který se bude konat dne 10. 2. 2023 od 13:00. Pozvánka na webinář pro podnikatele...

5. 1. 2023

Pozvánka na WEBINÁŘ o dotacích: pro obce a města

Zveme vás na webinář, který se bude konat dne 14. 2. 2023 od 9:00 do 11:00. Dotační podpora pro zkvalitnění života svých obyvatel pro obce a města...

8. 12. 2022

Pozvánka na WEBINÁŘ o dotacích: pro obce a města

Zveme vás na webinář, který se bude konat dne 9. 1. 2023 od 13:00 do 15:00. Dotační podpora energetických úspor a obnovitelných zdrojů pro obce a města...

14. 11. 2022

KOMPENZACE ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ NA ENERGIE

První výzva z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen bude spuštěna již v úterý 15. listopadu 2022. O podporu mohou žádat velké podniky, na které se nevztahuje nařízení vlády 298/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci v platném znění a které nepodnikají v nepodporovaných oborech (např. výroba a přenos elektřiny, těžba uhlí či zemního plynu a podobně). Celková alokace činí 30 mld. Kč, avšak může být ještě upravena. V případě vyčerpání alokace může přijímání žádostí v rámci výzvy skončit již před tímto datem.

18. 10. 2022

Prodloužení termínu pro podání dotačních projektů do programu OP TAK – Aplikace I

Hlavní novinkou v oblasti dotačních programů z oblasti výzkumu a vývoje je prodloužení termínu pro podání dotačních projektů do programu OP TAK – Aplikace I do 31.1.2023. Pro žadatele a jejich partnery to znamená delší čas na přípravu výzkumně-vývojových projektů.

13. 10. 2022

POSLEDNÍ ŠANCE NA FOTOVOLTAIKU!

Výzva na podporu investic do fotovoltaických elektráren a akumulace energie podnikatelských subjektů ještě stále běží. Po několika prodlouženích a navýšeních alokace si firmy stále mohou požádat o podporu až 43 %.

11. 10. 2022

Vyhlášena výzva z IROP na cyklodopravu

Dnes se krajům, obcím a mikroregionům otevírá možnost žádat o podporu na výstavbu a rekonstrukci cyklostezek. Dotaci nabízí Ministerstvo pro místní rozvoj skrz Integrovaný regionální operační program (IROP). Míra dotace činí 85 %, způsobilé výdaje musí být v rozmezí 3 – 50 mil. Kč.

30. 9. 2022

Jak to bude s podporou základních škol z IROP?

Den před plánovaným posunutým startem výzvy dochází k opětovnému posunu startu výzvy, tentokrát na 1. 11. 2022.

26. 9. 2022

Pozvánka na WEBINÁŘ o dotacích: nový IROP

Zveme vás na webinář, který se bude konat dne 25. 10. 2022 od 9:00 do 11:00. Na nový IROP se dlouho čekalo. Aktuálně je vyhlašování výzev v plném proudu...

23. 9. 2022

Výzvy OPŽP vyhlášené v září

Výzvy se zaměřují na srážkové vody a opatření proti povodním, environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu, rekultivace starých skládek a sanace lokalit s ekologickou zátěží.

18. 8. 2022

Pozvánka na WEBINÁŘ o dotacích: Aplikace a Inovace

Zveme vás na webinář, který se bude konat dne 14. 9. 2022 od 9:00 do 10:30. Aktuálně dostupné dotace na výdaje spojené s firemním výzkumem a vývojem...

16. 8. 2022

Výzvy z OP TAK konečně vyhlášeny, následuje OPŽP pro odpady!

Dlouho očekávané dotační výzvy z OP TAK byly konečně vyhlášeny! Pro firmy jsou připravené dotace z programů, jako např. APLIKACE (na výzkum a vývoj), INOVACE (na pořízení inovačních technologií aj.), ÚSPORY ENERGIE (na realizaci úsporných opatření) a několika dalších. Dále budou 17. 8. 2022 vyhlášeny výzvy pro podnikatele z OP ŽP - Třídění a dotřiďování odpadů + Udržitelné nakládání s odpady.

3. 8. 2022

Pozvánka na WEBINÁŘ: Cirkulární řešení v podnicích

Zveme vás na webinář, který se bude konat dne 17. 8. 2022 od 9:00 do 10:00. Cílem dotační výzvy z Národního plánu obnovy - Cirkulární řešení v podnicích je...

21. 7. 2022

Vyhlášena výzva CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ V PODNICÍCH!

Příjem žádostí o dotaci bude zahájen od 27. 7. 2022 a potrvá do 30. 9. 2022. Času na přípravu žádosti tedy není mnoho. Výzva z Národního plánu obnovy nabízí zajímavé možnosti na pořízení technologií pro opětovné využité odpadu z vlastní produkce, v některých případech i cizí produkce.

14. 7. 2022

První harmonogram výzev IROP zveřejněn!

Je to tady! Na 1. monitorovacím výboru byl schválen harmonogram výzev IROP na rok 2022 a hodnotící kritéria k budoucím výzvám. Aktuálně se očekává schválení programu ze strany Evropské komise. V roce 2022 má být vyhlášeno celkem 70 výzev.

8. 7. 2022

Pozvánka na WEBINÁŘ: Dotace na obnovitelné zdroje z Modernizačního fondu

Zveme vás na webinář, který se bude konat dne 26. 7. 2022 od 9:00 do 10:00. Státní fond životního prostředí vyhlásil celkem 5 výzev...

30. 6. 2022

Vyhlášeny výzvy RES+ a HEAT na obnovitelné zdroje energie!

Dne 30. 6. 2022 bylo vyhlášeno několik výzev z Modernizačního fondu. A to RES+ pro podnikatele, Komunální RES+ pro obce a HEAT. Programy jsou určeny na podporu obnovitelných zdrojů energie.

30. 6. 2022

Evropská komise schválila OP TAK

Pro české podniky bude k dispozici celkem 81,5 mld. Kč na projekty pro podporu výzkumu, inovací, chytré energetiky i cirkulární ekonomiky. Evropská komise (EK) totiž schválila nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který podpoří české podniky až do roku 2027.

16. 6. 2022

Vyhlášena soutěž v The Country for the Future!

MPO vyhlásilo dne 15. 06. 2022 veřejnou soutěž v dotačním programu The Country for the Future. Malé a střední podniky si mohou do 5. 8. 2022 požádat o dotaci ve výši až 20 mil. Kč na produktové, procesní a organizační inovace!

15. 6. 2022

Pozvánka na WEBINÁŘ: Dotace z IROP 2021 – 2027

Nový Integrovaný regionální operační program (IROP) je již za dveřmi. Podle předpokladu se v létě naplno rozproudí.

10. 6. 2022

OP JAK schválen Evropskou komisí

Evropská komise (EK) dne 9. 6. 2022 oficiálně schválila Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK). V novém období 2021–2027 je na podporu výzkumu, vývoje a vzdělávání určeno 90 miliard korun.

9. 6. 2022

Výzva DIGITÁLNÍ PODNIK vyhlášena!

Dotační výzva DIGITÁLNÍ PODNIK z Národního plánu obnovy byla dne 9. 6. 2022 vyhlášena! Získat můžete dotaci od 1 do 15 mil. Kč, na výdaje spojené s digitalizací, robotizací a automatizací.

6. 6. 2022

Navštivte seminář – DOTACE NA DIGITALIZACI A ÚSPORY ENERGIE

Získejte dotaci až 20 mil. Kč na výdaje související s digitalizací, automatizací a robotizací firemních procesů!

1. 6. 2022

Výzva na elektromobily pro veřejný sektor vyhlášena!

Dne 1. 6. 2022 byla konečně vyhlášena výzva z NPŽP na elektromobilitu pro veřejný sektor. Start příjmu žádosti započne 6. 6. 2022