VTLÁČENÍ BIOMETANU MÁ OPĚT ZELENOU!

31. 3. 2023

 

Podpora vtláčení biometanu jako obnovitelného zdroje energie dostane opět své místo ve výčtu dotačních možností pro firmy a podnikatele. Konkrétně bude alokováno 1 mld. Kč. Zacíleno bude na transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavbu nových výroben biometanu (čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu, jeho karburace, měření kvality biometanu, komprese a přenos dat), a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní infrastrukturu. Příjem žádostí bude spuštěn již 15. května 2023. Více informací naleznete zde.