Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Provozovatelem informačního portálu WWW.DOTACE.EU (dále jen „DOTACE.EU“) je společnost RENARDS a.s., Vídeňská 7, 602 00 Brno, IČ 08737215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 8291 (dále též jen „RENARDS“).

Informace na DOTACE.EU jsou sestaveny s řádnou péčí a jsou pravidelně aktualizovány, avšak s ohledem na značný rozsah informací se může přesto stát, že zobrazený obsah není zcela úplný a/nebo přesný a/nebo může obsahovat chyby.

Společnost RENARDS neodpovídá za jakoukoli škodu přímou či nepřímou nebo újmu vzniklou v důsledku neúplného a/nebo nepřesného a/nebo chybného obsahu těchto webových stránek, ať již škoda či újma vznikla v důsledku použití informací z portálu DOTACE.EU. Vždy je doporučováno vyžádat si osobní upřesňující konzultaci.

Společnost RENARDS rovněž neodpovídá za případnou škodu nebo újmu vzniklou v důsledku dočasné nefunkčnosti nebo nepřístupnosti této webové stránky.

DOTACE.EU mohou být kdykoli bez předchozího souhlasu upravovány nebo doplňovány.

DOTACE.EU obsahují informace z externích webových stránek provozovaných třetími subjekty, za jejichž obsah, správnost nebo ochranu osobních údajů nenese společnost RENARDS žádnou odpovědnost. Společnost RENARDS nepřijímá taktéž žádnou odpovědnost v souvislosti s takovými webovými stránkami, zpracováním informací z takových stránek nebo s odkazy na takové webové stránky.

V případě stížností týkajících se informací obsažených na těchto webových stránkách nebo stížností souvisejících s jejich funkčností, se můžete obracet na info@dotace.eu nebo info@renards.cz.

Prohlášení o autorských právech

Obsah na těchto stránkách sestavila společnost RENARDS a podléhají autorskému právu. Na jejich kopírování, zpracovávání, šíření či jakékoli užívání je potřebný písemný souhlas společnosti RENARDS. V případě, že příslušný obsah byl převzat, platí autorská práva třetích stran – s ohledem na obsah informací na DOTACE.EU se však obvykle jedná o textaci předpisů, norem a dalších úředních dokumentů vydaných orgány České republiky a orgány Evropské Unie.

V Brně, 1. září 2021