Spuštění výzvy Služby infrastruktury

1. 8. 2023

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo v rámci operačního programu OP TAK výzvu Služby infrastruktury. Cílem této výzvy je rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury a zkvalitňování jejích služeb. Výzva je rozdělena na aktivitu a), ve které bude podpořeno poskytování služeb inovačním podnikům a aktivitu b) zaměřenou na rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení/budování nové otevřené VaI infrastruktury.