První harmonogram výzev IROP zveřejněn!

14. 7. 2022

 

Je to tady! Na 1. monitorovacím výboru byl schválen harmonogram výzev IROP na rok 2022 a hodnotící kritéria k budoucím výzvám. Aktuálně se očekává schválení programu ze strany Evropské komise. V roce 2022 má být vyhlášeno celkem 70 výzev.

Individuální výzvy jsou děleny dle geografické příslušnosti na regiony méně rozvinuté, přechodové a více rozvinuté (Praha). Dále pak jsou plánovány výzvy v rámci Integrovaných teritoriálních investic (ITI) a komunitně vedeného místního rozvoje přes Místní akční skupiny.

Harmonogram výzev postihuje v roce 2022 většinu témat – eGovernment, kyber-bezpečnost, integrovaný záchranný systém, silnice II. třídy, MŠ, ZŠ, SŠ, sociální služby, sociální bydlení, knihovny, muzea, kulturní památky, nízkoemisní a bezemisní vozidla hromadné dopravy, cyklostezky, chodníky podél komunikací, přestupní terminály či dopravní telematiku.

Všechny výzvy jsou průběžné, tedy nebude uplatňováno bodové hodnocení. V souladu s principem „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ doporučujeme s přípravami projektů neotálet, první z nich jsou již za dveřmi.

Harmonogram si můžete stáhnout zde: HMG-vyzev-IROP-2021-2027-na-rok-2022_po-1-MoV