Vyhlášena výzva z IROP na cyklodopravu

11. 10. 2022

 

Dnes se krajům, obcím a mikroregionům otevírá možnost žádat o podporu na výstavbu a rekonstrukci cyklostezek. Dotaci nabízí Ministerstvo pro místní rozvoj skrz Integrovaný regionální operační program (IROP). Míra dotace činí 85 %, způsobilé výdaje musí být v rozmezí 3 – 50 mil. Kč. Dotovat lze:

  • výstavba, modernizace a rekonstrukce cyklostezek sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce cyklostezek na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR
  • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy

Výzva je vyhlášena do 27. 9. 2023, nicméně v případě velikého zájmu může být ukončena podstatně dříve. Detailní informace o výzvě jsou uvedeny zde.