Pozvánka na WEBINÁŘ: Cirkulární řešení v podnicích

3. 8. 2022

 

Zveme vás na webinář, který se bude konat ve středu 17. 8. 2022 od 9:00 do 10:00.

Cílem dotační výzvy z Národního plánu obnovy – Cirkulární řešení v podnicích je podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky.

Výzva je obzvláště vhodná na pořízení technologií např. pro firmy, které chtějí zpracovávat a zužitkovat stavební odpad, recyklovat vlastní odpad na surovinu pro své výrobky nebo které se zabývají protektorováním pneumatik atd.

Podmínky výzvy obsahují mnoho specifikací k výstupům recyklačního zpracování, ale také druhům využívaných odpadů, jejichž recyklaci je možné dotovat. Proto velmi doporučujeme účast na tomto webináři, kde vám tyto detaily budou objasněny.

PRO KOHO: Podnikatelské subjekty všech velikostí včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem, s realizací projektu v celé ČR včetně Prahy.
KDY: Podávání žádostí nejpozději do 30. 9. 2022.
KOLIK: Dotace ve výši až 25 mil. Kč; 40 % z uznatelných nákladů pro všechny typy podniků.

Více se dozvíte na webináři, na němž vám poskytnou informace a zodpoví vaše případné dotazy odborníci z firmy RENARDS, a.s. – Ing. Karel Brunclík a Ing. Zuzana Arnerová.

Mám zájem

    Na uvedený e-mail bude odeslán odkaz k připojení na webinář