Pozvánka na WEBINÁŘ: Dotace na obnovitelné zdroje z Modernizačního fondu

8. 7. 2022

 

Zveme vás na webinář, který se bude konat dne 26. 7. 2022 od 9:00 do 10:00. Státní fond životního prostředí vyhlásil celkem 5 výzev z tzv. Modernizačního fondu a zájemci o dotace na obnovitelné zdroje se budou moci dozvědět více o podmínkách.

Cílem Modernizačního fondu je podpořit investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti. Modernizační fond podporuje projekty, které pomáhají plnit cíle pro snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

V tuto chvíli se nám otevřely čtyři výzvy RES+ na podporu výstavby fotovoltaických elektráren a zajištění akumulace elektrické energie do bateriových systémů, případně do vodíku (systémem elektrolýzy vody). Dvě výzvy jsou určeny pro podporu komunitní energetiky (pro obce do 3tis obyvatel a nad tuto hranici), zbylé dvě výzvy jsou pak zaměřeny pro podnikatelský sektor (tzv. „malý RES“ – instalovaný výkon do 1 MWp a „velký“ RES – instalovaný výkon nad 1 MWp).

Komunální RES+ pro obce do 3tis. obyvatel a nad tuto hranici
PRO KOHO: Veřejnoprávní subjekty, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
KDY: od 17. 8. 2022
KOLIK: max. 75 % z celkových výdajů projektu

RES+ do 1 MWp a nad 1 MWp
PRO KOHO: stávající i budoucí držitelé licence pro podnikání v oblasti výroby elektřiny
KDY: od 3. 8. 2022, resp. od 10. 8. 2022
KOLIK: max. 50 % z celkových výdajů projektu

Ke stejnému dni byla vyhlášena i poslední pátá výzva na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií s názvem HEAT. Ta podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.

HEAT
PRO KOHO: vlastníci SZTE; žadatelem může být rovněž vlastník nového zdroje tepelné energie, pokud bude tepelný výkon z tohoto zdroje vyveden do stávající SZTE se souhlasem vlastníka stávající SZTE, za předpokladu, že budovaný nový zdroj nahradí alespoň část zdroje stávajícího.
NA CO: Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny na:

  • OZE v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla („KVET“)
  • zemní plyn a jiné přírodní i syntetické plyny, vždy v kombinaci s KVET
  • energetické využití odpadů (komunální, průmyslový, tuhé alternativní palivo z komunálních odpadů a z ostatních odpadů, čistír.kaly) v kombinaci s KVET
  • elektrickou energii z OZE (např. elektrokotel)
  • energii z odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou KVET

Více se dozvíte na webináři, který se bude konat dne 26. 7. 2022 od 9:00 do 10:00.
Užitečné informace ke všem uvedeným dotačním výzvám vám na webináři poskytne a vaše případné dotazy zodpoví Mgr. Filip Podsedník, ředitel divize životního prostředí, RENARDS, a.s.

Mám zájem

    Na uvedený e-mail bude odeslán odkaz k připojení na webinář