Vyhlášena výzva CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ V PODNICÍCH!

21. 7. 2022

 

Příjem žádostí o dotaci bude zahájen od 27. 7. 2022 a potrvá do 30. 9. 2022. Času na přípravu žádosti tedy není mnoho. Výzva z Národního plánu obnovy nabízí zajímavé možnosti na pořízení technologií pro opětovné využité odpadu z vlastní produkce, v některých případech i cizí produkce. Dále podporuje nákup technologií umožňujících snížení množství vstupů při výrobě nebo výrobu polotovarů/výrobků s podílem druhotných surovin.

Výzva je určena pro podniky všech velikostí! Na své projekty mohou získat 40 % dotaci, maximální výše dotace na 1 projekt je 25 mil. Kč.

Výzva podporuje např. i pořízení technologií na zpracování demoličního a stavebního odpadu i od třetích subjektů či protektorování pneumatik a další.

Naopak nelze podpořit výstupy pro energetické využití ani stavební práce.

Více informací naleznete zde: NPO_cirkulární řešení v podnicích

Stáhněte si k této dotační výzvě Leták – Cirkulární řešení v podnicích.