Výzvy z OP TAK konečně vyhlášeny, následuje OPŽP pro odpady!

16. 8. 2022

 

Dlouho očekávané dotační výzvy z OP TAK byly konečně vyhlášeny! Pro firmy jsou připravené dotace z programů, jako např. APLIKACE (na výzkum a vývoj), INOVACE (na pořízení inovačních technologií aj.), ÚSPORY ENERGIE (na realizaci úsporných opatření) a několika dalších. Dále budou 17. 8. 2022 vyhlášeny výzvy pro podnikatele z OP ŽPTřídění a dotřiďování odpadů + Udržitelné nakládání s odpady.

OP TAK Aplikace I

PRO KOHO: podnikatelské subjekty (MSP i VP), organizace pro výzkum a šíření znalostí

NA CO: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (zejména mezd VaV pracovníků, technologií formou daňových odpisů, smluvního výzkumu a konzultací, materiálu, režií a ostatních provozních nákladů) s cílem dosažení výsledků s možnou ochranou průmyslového vlastnictví.

DO KDY: příjem běží do 30. 11. 2022

KOLIK: až cca 80 % (v případě účinné spolupráce)

OP TAK Inovace I

PRO KOHO: podnikatelské subjekty (MSP), velké podniky do 499 zaměstnanců (small-mid caps)

NA CO: zejména technologie, software (do 50 % celkového rozpočtu) a stavební úpravy (do 20 % rozpočtu na technologie) sloužící k zavádění inovovaných produktů a procesů

DO KDY: příjem běží do 30. 11. 2022

KOLIK: 20 až 60 % dle velikosti firmy a místa realizace

OP TAK Úspory energie 

PRO KOHO: podnikatelské subjekty všech velikostí, státní podniky v oblasti železniční dopravy

NA CO: zejména stavební práce a investice do technologií vedoucí k energetickým úsporám, obnovitelné zdroje energií pro pokrytí vlastní spotřeby a dále inženýrskou činnost, projektovou dokumentaci, energetický posudek a organizaci výběrových řízení

DO KDY: příjem běží do 30. 11. 2023

KOLIK: 35 až 65 % dle velikosti firmy a místa realizace

 

Dalšími výzvami v OP TAK jsou Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví, Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny a Proof of Concept.

 

Ve středu 17. 8. 2022 dále budou vyhlášeny výzvy z OP ŽP pro odpadové hospodářství:

Třídění a dotřiďování odpadů

Výzva se týká zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.

PRO KOHO: obce, svazky obcí, kraje, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, OSS, státní podniky, veřejnoprávní instituce, v.v.i., spolky, nestátní nezisk.organizace, školy, obchodní společnosti a družstva, zájmová sdružení právnických osob

NA CO:

DA_1.5.6_třídící systémy
DA_1.5.9_energetické využití odpadů
DA_1.5.10_chemická recyklace odpadů
DA_1.5.11_nakládání s nebezpečnými odpady

KDY: Vyhlášení výzvy – 17. 8. 2022
Příjem žádostí – 7. 9. 2022 – 30. 12. 2022

KOLIK: 70 % (+15 % vysoce účinné technologie), chemická recyklace až 85 %, příp. dle VP/de minimis

Udržitelné nakládání s odpady

Výzva cílí na velké množství konkrétních aktivit v oblasti udržitelného odpadového hospodářství včetně prevence vzniku odpadů. Jednotlivá opatření je možné mezi sebou kombinovat.

PRO KOHO: obce, svazky obcí, kraje, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, OSS, státní podniky, veřejnoprávní instituce, v.v.i., spolky, nestátní neziskové organizace, školy, obchodní společnosti a družstva, zájmová sdružení právnických osob

NA CO:

DA_1.5.1_kompostéry

DA_1.5.2_REUSE centra

DA_1.5.4_znovupoužitelné nádobí

DA_1.5.5_sběrné dvory, systémy odděleného sběru

DA_1.5.7_čistírenské kaly

DA_1.5.8_materiálové využití odpadů

KDY:       Vyhlášení výzvy – 17. 8. 2022

Příjem žádostí – 7. 9. 2022 – 31. 12. 2022

KOLIK: kompostéry 70 % (+15 % kompostéry obsahující recyklát), ostatní 85 %, příp. dle VP/de minimis