DOTACE NA MARKETING SE BLÍŽÍ!

16. 3. 2023

 

V květnu je očekáváno vyhlášení výzvy MARKETING z operačního programu OP TAK. Bude opět možné žádat o dotaci na individuální účasti na zahraničních veletrzích a výstavách (pronájem plochy, stánku, účastnické a provozní poplatky). Zároveň bude možné ve způsobilých výdajích uplatnit náklady na dopravu stánku nebo vystavovaných exponátů a náklady na propagační letáčky a katalogy.

Spuštění příjmu žádostí je plánováno na 19. 6. 2023. Více informací naleznete zde