Vyhlášeny výzvy RES+ a HEAT na obnovitelné zdroje energie!

30. 6. 2022

 

Dne 30. 6. 2022 bylo vyhlášeno několik výzev z Modernizačního fondu. A to RES+ pro podnikatele, Komunální RES+ pro obce a HEAT. Programy jsou určeny na podporu obnovitelných zdrojů energie.

RES+ pro podnikatele

K 30. 6. 2022 byly vyhlášeny dlouho očekávané výzvy Modernizačního fondu. Byly zveřejněny hned dvě výzvy na podporu fotovoltaických elektráren, včetně systémů akumulace (ať už do baterií, tak i do vodíku). Jedná se o tzv. „malý“ RES (do 1MWp) a „velký“ RES (nad 1MWp). V malém RESu bude zahájen příjem žádostí od 10. 8. 2022 – 15. 3. 2023 a do velkého již od 3. 8. 2022 – 31. 10. 2022. V tuto chvíli již není prostor pro vyčkávání. Nedílnou součástí žádosti o dotaci budou i energetické posudky a vzhledem k velkému zájmu o tyto výzvu bude problém zajistit si v rozumném časovém horizontu právě tuto přílohu.

PRO KOHO: stávající i budoucí držitelé licence pro podnikání v oblasti výroby elektřiny

NA CO: Střešní fotovoltaiky a akumulace elektrické energie

KDY: od 3. 8. 2022, resp. od 10. 8. 2022

KOLIK: max. 50 % z celkových výdajů projektu

VÍCE INFORMACÍ (do 1 MWp) zde: RES+_výzva pod 1 MWp.

VÍCE INFORMACÍ (nad 1 MWp) – zde: RES+_výzva nad 1 MWp

 

Komunální RES+ pro obce

K 30. 6. 2022 byly vyhlášeny dlouho očekávané výzvy Modernizačního fondu. Byly zveřejněny hned dvě výzvy na podporu fotovoltaických elektráren, včetně systémů akumulace (ať už do baterií, tak i do vodíku). Jedná se o tzv. komunální RES pro obce do 3tis obyvatel a komunální RES pro větší obce (energetická společenství). U obou výzev je maximální možný výkon omezen na 1MWp. Příjem žádostí je u obou výzev od 17. 8. 2022 – 15. 3. 2023. V tuto chvíli již není prostor pro vyčkávání. Nedílnou součástí žádosti o dotaci budou i energetické posudky a vzhledem k velkému zájmu o tyto výzvu bude problém zajistit si v rozumném časovém horizontu právě tuto přílohu. Zajímavou změnou ve výzvě RES+ pro obce do 3tis obyvatel oproti dřívějším předpokladům, je zrušení povinnosti předložit k žádosti o dotaci smlouvu o připojení do distribuční soustavy.

PRO KOHO: Veřejnoprávní subjekty, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

NA CO: Střešní fotovoltaiky a akumulace elektrické energie

KDY: od 17. 8. 2022

KOLIK: max. 75 % z celkových výdajů projektu

VÍCE INFORMACÍ (obce do 3000 obyv.) – zde: RES+_komunální FVE_obce do 3000

VÍCE INFORMACÍ (větší obce) – zde: RES+_komunální FVE_větší obce

 

HEAT

K 30. 6. 2022 byla vyhlášena výzva na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií z Modernizačního fondu. Program HEAT podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.

PRO KOHO: vlastníci SZTE; žadatelem může být rovněž vlastník nového zdroje tepelné energie, pokud bude tepelný výkon z tohoto

zdroje vyveden do stávající SZTE se souhlasem vlastníka stávající SZTE, za předpokladu, že budovaný

nový zdroj nahradí alespoň část zdroje stávajícího.

NA CO: Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny na:

  • OZE v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla („KVET“)
  • zemní plyn a jiné přírodní i syntetické plyny, vždy v kombinaci s KVET
  • energetické využití odpadů (komunální, průmyslový, tuhé alternativní palivo z komunálních odpadů a z ostatních odpadů, čistír.kaly) v kombinaci s KVET
  • elektrickou energii z OZE (např. elektrokotel)
  • energii z odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou KVET

KDY: od 25. 7. 2022

VÍCE INFORMACÍ – zde: 22_06_ 30_HEAT č.1_2022