Služby infrastruktury – prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu

13. 12. 2023

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) informovalo, že příjem žádostí o podporu do výzvy I Služby infrastruktury, kterou vyhlásilo v rámci operačního programu OP TAK, bude prodloužen do 29. února 2024.

Cílem této výzvy je rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury a zkvalitňování jejích služeb. Výzva je rozdělena na aktivitu a), ve které bude podpořeno poskytování služeb inovačním podnikům a aktivitu b) zaměřenou na rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení/budování nové otevřené VaI infrastruktury.