Inovační vouchery – výzva II - ochrana duševního vlastnictví

3. 2. 2023

 

Od 1. února 2023 byl zahájen příjem žádostí v rámci programu Inovační vouchery – výzva II. Od stále probíhající výzvy I, která je zaměřena na ochranu duševního vlastnictví, se liší podporovanými způsobilými výdaji, jimiž jsou nyní expertní a podpůrné služby v oblasti inovací od organizací pro výzkum. Výzva tedy primárně cílí na sdílení poznatků a know-how mezi výzkumnou sférou a MSP (malými a středními podniky).