Jak to bude s podporou základních škol z IROP?

30. 9. 2022

 

Poměrně dlouhý čas dopředu bylo avizováno, že výzva z Integrovaného regionálního operačního programu na modernizaci základních škol bude vyhlášena 22. 9. 2022, tedy den před komunálními volbami. Týden před tímto datem byl start výzvy posunut na 30. 9. 2022. Čtyři dny před novým datem startu příjmu žádostí si poskytovatel dotace uvědomil, že hrozí mnohanásobný převis plánovaných žádostí o dotaci oproti disponibilní finanční alokaci a rozhodl se pro naprosto zásadní změny v nastavení výzvy. Způsobilé výdaje tak mohou činit 5 – 35 mil. Kč oproti původně avizovaným 1 – 99 mil. Kč a rovněž došlo ke snížení míry dotace z plošných 90 % na 65/75 % dle typu regionu. Nu a konečně den před plánovaným posunutým startem výzvy dochází k opětovnému posunu startu výzvy, tentokrát na 1. 11. 2022. Nezbývá než doufat, že se jedná o datum konečné a že se již nebudou zásadně měnit dotační podmínky.