Aktuality

8. 3. 2022

Dotační výzva na fotovoltaiku konečně vyhlášena!

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo dne 8.3.2022 I. výzvu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace. Žádosti o dotaci budou přijímány od 22. 3. 2022.

22. 2. 2022

Vyhlášení první vlny výzev v IROP je za dveřmi

Pokud chce obec, příspěvková organizace či jiný typ žadatele z oblasti veřejné sféry získat dotaci z fondů EU, měla by zpozornět! V červnu roku 2022 bude vyhlášena dlouho očekávaná tzv. první vlna výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

17. 1. 2022

Rok 2021 a dnešek: marné čekání na nové dotace

České firmy, obce a další organizace měly loni začít čerpat finance z balíku více než 700 miliard korun evropských dotací – ale nedočkaly se. Zpoždění přitom může ohrozit čerpání fondů EU určených pro Česko, například na investice do digitalizace, inovací nebo zlepšení životního prostředí. Kde se stala chyba?

14. 1. 2022

Odložení vyhlášení programu GAMA 2

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje, že odkládá vyhlášení 4. veřejné soutěže programu GAMA 2, a to vzhledem k rozpočtovému provizoriu.

23. 12. 2021

TAČR opět posouvá termín vyhlášení výzvy v programu TREND

Technologická agentura České republiky (TAČR) včera oznámila, že namísto jen o týden dříve avizovaného vyhlášení výzvy na dotační program TREND, podprogram 1 – „Technologičtí lídři", ke kterému mělo dojít právě 22. prosince 2021, přistoupila opět k náhlé změně! Vyhlášení výzvy se tak znovu odkládá, a to již podruhé – tentokrát na neurčito...

14. 12. 2021

Technologická agentura nadělila podnikům předvánoční dárek. 22.12. vyhlásí dlouho očekávanou veřejnou soutěž v programu TREND.

V rámci nové aktuálně již 5. veřejné soutěže programu TREND rozdělí TAČR podnikatelským subjektům a s nimi spolupracujícím výzkumným organizacím 2 mld. korun na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

24. 11. 2021

3,3 mld.Kč na energetické úspory veřejných budov

V rámci výzvy z NPŽP mohou od 1. 12. 2021 veřejnosprávní subjekty žádat o dotaci na projekty energetických úspor (zateplení, výměna oken, rekuperace, výměna zdrojů vytápění, modernizace osvětlení atd.) a doplňkově i na instalace fotovoltaických či solárně termických systémů. 

16. 11. 2021

MPO zveřejnilo draft výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z Národního plánu obnovy

S ohledem na stále nedořešenou implementaci metodického pokynu k tzv. „RED FLAG“ v oblasti střetu zájmů byl dne 15.11.2021 zveřejněn pouze návrh (draft) výzvy a jejich příloh. Dle vyjádření MPO bude finální znění výzvy zveřejněno jakmile to bude možné. Úprava podmínek se předpokládá pouze v oblasti výše uvedeného posuzování střetů zájmů. Věcné zaměření výzvy a technické požadavky se již měnit nebudou.

29. 10. 2021

Národní plán obnovy se rozjíždí – první příležitost dostanou fotovoltaiky!

Dlouho očekávaný start Národního plánu obnovy  je tady! Jako první dostanou příležitost využít podpory podnikatelské subjekty z celé ČR bez ohledu na jejich velikost, a to na své investice do fotovoltaik a akumulace elektrické energie. Plánovaná výzva bude vyhlášena ještě do konce tohoto roku.

14. 10. 2021

Průzkum SP ČR: Digitalizace firem sílí

Podniky, které se strategicky věnují své digitalizaci, mají vyšší produktivitu, ziskovost a vzdělanější zaměstnance, ukázal průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR. Podíl firem, které přemýšlejí systematicky o své digitální transformaci, roste. V rychlejší digitalizaci podnikům brání nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, financí nebo obavy z kyberútoků. Svazu průmyslu již tři roky mapuje, jak firmy přistupují k digitální transformaci. Letos se průzkumu zúčastnilo 96 podniků. Jeho výsledky představil Svaz ve čtvrtek 14. října na tiskové konferenci.

29. 9. 2021

Uzavření Výzvy V. programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - Digitální podnik

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že dne 1. 10. 2021 v 16:00 hod. zastaví v souladu s vyhlášenou Výzvou V. programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - Digitální podnik příjem plných žádostí o podporu z důvodu dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu.

20. 9. 2021

Nová výzva pro ochranu přírody a krajiny

Od 20. září 2021 spouští Ministerstvo životního prostředí (MŽP) příjem žádostí o dotaci do nové výzvy číslo 158. Celková částka výzvy je 40 mil. Kč. Výše podpory je až 85 % z celkových způsobilých výdajů. Výzva je určena především pro připravené projekty v oblasti zajištění biodiverzity.

16. 8. 2021

MPO vyhlašuje výzvu pro MSP v programu ICT a sdílené služby - Digitální podnik

K dispozici je 300 milionů korun, žádosti se přijímají od 15. září 2020 do 15. listopadu 2021.

10. 8. 2021

Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK

Dne 10. 8. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2021.

5. 8. 2021

Odkládá se plánované vyhlášení 5. veřejné soutěže programu TREND

V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR) s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) upravila harmonogram 5. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 1 – „Technologičtí lídři“. Vyhlášení této veřejné soutěže je očekáváno až v závěru letošního roku, místo očekávaného a dříve avizovaného září 2021.

19. 7. 2021

NextGenerationEU: Evropská komise schválila plán Česka pro oživení a odolnost ve výši 7 miliard eur

Evropská komise dnes vydala kladné hodnocení plánu Česka pro oživení a odolnost. Jedná se o důležitý krok k tomu, aby EU vyplatila z Nástroje pro oživení a odolnost ve formě grantů 7 miliard EUR. Těmito finančními prostředky se podpoří provádění klíčových investičních a reformních opatření nastíněných v plánu Česka pro oživení a odolnost. Tyto prostředky budou hrát klíčovou úlohu při pomoci Česku vyjít z pandemie COVID-19 silnější.

30. 6. 2021

MŽP aktualizovalo harmonogram výzev Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 na rok 2021

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) aktualizovalo harmonogram výzev OP ŽP na rok 2021.

28. 5. 2021

Vyhlášena Výzva IX programu podpory Inovace

V pátek 28. května 2021 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Výzvu IX programu podpory Inovace. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 1 mld. Kč.

27. 5. 2021

Vyhlášena Výzva VIII programu podpory Potenciál

Ve čtvrtek 27. května 2021 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Výzvu VIII programu podpory Potenciál. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 1 mld. Kč.

26. 4. 2021

MPO nabídne podnikatelům posledních téměř 5 miliard korun z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje poslední velké výzvy v končícím programovém období Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 v celkové alokaci 4,8 miliard korun. Navazující Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je ve finální fázi přípravy a plánuje první podporu na začátek roku 2022.

15. 4. 2021

Modernizační fond startuje

V červenci 2021 bude spuštěn příjem žádostí do Modernizačního fondu pro programy HEAT, RES+ a ENERG ETS.

18. 3. 2021

Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací s alokací 1,5 mld

Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací I. vyhlásilo Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“.