Program TREND bude brzy vyhlášen!

25. 3. 2022

 

Technologická agentura České republiky (TAČR) zveřejnila avízo k vyhlášení 6. veřejné soutěže na dotační program TREND, PP1 “Technologičtí lídři”! Vyhlášení bude dne 27. dubna., sběr žádostí bude probíhat do 16. června 2022.

Současně bude vyhlášena 7. veřejná soutěž programu TREND, PP1 “5G”, sběr žádostí bude probíhat ve stejném termínu.

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen “MPO”) je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Šestá veřejná soutěž Programu TREND, PP1 “Technologičtí lídři” je zaměřena na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Sedmá veřejná soutěž Programu TREND, PP1 je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších (dále “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

Veřejné soutěže se od předchozích veřejných soutěží vyhlášených v tomto podprogramu liší v několika parametrech. Tyto parametry jsou označeny červeně v tabulkách s předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

Více informací je k dispozici ZDE.