Dotační výzva na fotovoltaiku konečně vyhlášena!

8. 3. 2022

 

Dlouho očekávaná výzva na podporu investic do fotovoltaik a akumulace elektrické energie byla dne 8. března 2022 konečně vyhlášena. Příjem žádostí o dotaci je naplánován od 22.března od 13:00 hodin a pravděpodobně ukončen v červnu 2022, pokud k tomu nedojde dříve z důvodu vyčerpání alokace. Ta je nastavena ve výši 4 mld. Kč.

Podmínky získání dotace na fotovoltaiku a bateriová uložiště nikdy nebyly snazší! Nově není stanovena podmínka vlastní spotřebynebude tak potřeba zpracovávat energetický posudek. Odpadá i povinnost realizovat veřejné výběrové řízení na dodavatele. Zároveň k žádosti o podporu nebude potřeba disponovat stavebním povolením. To se dokládá až po schválení projektu – k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hlavní přílohou žádosti o dotaci je smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě nebo smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.

Podpora je určena pro výstavbu fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně. Příjemce nemusí být vlastníkem daného objektu, v takovém případě se dokládá nájemní smlouva. Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.

Jde o první dotační výzvu z dlouho očekávaného Národního plánu obnovy.