Uzavření Výzvy V. programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - Digitální podnik

29. 9. 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že dne 1. 10. 2021 v 16:00 hod. zastaví v souladu s vyhlášenou Výzvou V. programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik příjem plných žádostí o podporu z důvodu dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu.