Technologická agentura nadělila podnikům předvánoční dárek. 22.12. vyhlásí dlouho očekávanou veřejnou soutěž v programu TREND.

14. 12. 2021

V rámci nové aktuálně již 5. veřejné soutěže programu TREND rozdělí TAČR podnikatelským subjektům a s nimi spolupracujícím výzkumným organizacím 2 mld. korun na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Základní parametry veřejné soutěže zůstávají stejné jako v minulosti, tj. bude možné získat až 70 % podporu na vynaložené náklady a okruh žadatelů z řad podniků by neměl být omezen ani velikostí ani místem podnikání. Maximální výše dotace na 1 projekt bude ve výši 40 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že financování bude probíhat ze zdrojů Národního plánu obnovy, tak se pravidla mohou v dílčích parametrech lišit. Již nyní je jasné, že se projekty budou muset popasovat se zásadami tzv. „významně nepoškozovat“ (zejména, že nebudou mít negativní vliv na emise CO2, hospodaření s vodou nebo tvorbu odpadů).