3,3 mld.Kč na energetické úspory veřejných budov

24. 11. 2021

V rámci výzvy z NPŽP mohou od 1. 12. 2021 veřejnosprávní subjekty žádat o dotaci na projekty energetických úspor (zateplení, výměna oken, rekuperace, výměna zdrojů vytápění, modernizace osvětlení atd.) a doplňkově i na instalace fotovoltaických či solárně termických systémů. Dotace se dle dosažených parametrů pohybuje v rozmezí 40 až 100 %. Žádosti budou hodnoceny průběžně, termín ukončení výzvy je 30. 9. 2022. Projekty, které se nevejdou do stávající alokace, budou až do daného termínu přijímány, ale ocitnou se v zásobníku projektů. Stavební povolení není povinnou přílohou žádosti.