Podpora fotovoltaiky

16. 5. 2022

 

Na přelomu května a června budou zveřejněny tři výzvy na fotovoltaiku z programu RES+ Modernizačního fondu.

Veřejnoprávní subjekty budou moci zažádat o podporu na komunální energetiku malých obcí (do 3000 obyvatel) anebo na podporu rozvoje komunální energetiky. Podniky v oblasti výroby elektřiny či společenství pro obnovitelné zdroje budou moci získat podporu na systémy pro akumulaci elektrické energie nebo na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp (předpokládaná alokace 3,5 mld. Kč); do 1MWp (předpokládaná alokace 1 mld. Kč).