Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK

10. 8. 2021

Dne 10. 8. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2021.

Dne 15. 8. 2021 dojde k vyhlášení Výzvy V – Digitální podnik programu podpory ICT a sdílené služby. Zároveň dochází ke změně alokace ze 150 000 000 Kč na 300 000 000 Kč z důvodu sloučení s Výzvou V – Digitální podnik (Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko) programu podpory ICT a sdílené služby.

Aktuální verze Harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2021 je Vám k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace (API) v záložce Obecné informace o OP PIK i na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).