Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací s alokací 1,5 mld

18. 3. 2021

Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací I. vyhlásilo Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“. Celková alokace činí 1,5 mld korun.

Žádat je možné v období od 1. dubna 2021 do 30. září 2021 a získat až 70 % dotaci. Kontaktní osobou je Ing. Zdeňka Celá. Více informací naleznete zdezde.