Výzva pro sociální služby z NPO vyhlášena

9. 5. 2022

 

Národní plán obnovy míří i do sociální oblasti. Prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí v pátek, 6. 5. 2022, byla vyhlášena výzva zaměřená na rozvoj a modernizaci sociálních služeb. Konkrétně mohou být podpořeny tyto sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb. – osobní asistence (pouze Praha), pečovatelské služby (Praha), odlehčovací služby, centra denních služeb (Praha), denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem či chráněná bydlení. Žadatelem o dotaci přitom kromě samotných poskytovatelů sociální služeb mohou být i samosprávy.

O co se hraje? Celkově o štědrou finanční alokaci ve výši 2,8 mld. Kč, přičemž maximální výše dotace na jeden projekt činí až 80 mil. Kč. Každý žadatel si přitom může pro dotaci dojít až pětkrát. Míra dotace navíc činí 100 % ze způsobilých výdajů projektu. Tyto parametry z výzvy dělají jedinečnou příležitost, jak zafinancovat nákup nemovitosti, stavební práce nebo pořízení vybavení pro poskytování sociální služby.

Pravda, není to zadarmo. K žádosti o dotaci je nutné disponovat projektovou dokumentací ve stupni pro stavební povolení, podrobným položkovým rozpočtem, pravomocným územním rozhodnutím a žádostí o stavební povolení (jsou-li pro projekt relevantní) a rovněž energetickým posudkem a průkazem energetické náročnosti budovy.

Nejzazším datem pro podání žádosti o dotaci je přitom 30. 11. 2022, tedy času není nazbyt. Chcete-li znát více informací o podpoře, pak je naleznete zde: MPSV_NPO – Sociální infrastruktura