Dotace na úsporu vody a cirkulární řešení v podnicích

3. 5. 2022

 

V květnu a v červnu budou konečně vyhlášeny dotační výzvy na ekologicky orientované projektové záměry – a to z Národního plánu obnovy.

V průběhu května bude vyhlášena výzva na úsporu vody v podnicích. Z dotace bude možné financovat prakticky jakoukoliv aktivitu, která povede prokazatelně k vyčíslitelné úspoře vody v podniku. Může se jednat například o investice do zvýšení účinnosti rozvodů, pořízení nové úspornější výrobní technologie, využívání dešťové vody, recyklace nebo cirkulace vody. Klíčovou přílohou k žádosti je vodní audit (který však není způsobilým výdajem).

Bližší informace najdete zde: NPO_Úspora vody

V červnu by měla následovat výzva na cirkulární řešení v podnicích podporující zavádění technologií k získávání a zpracování druhotných surovin, výrobu výrobků z druhotných surovin včetně náhrady vstupních primárních surovin druhotnými surovinami, zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití a zavádění materiálového ekodesignu výrobků či remanufacturing.

Bližší informace najdete zde: NPO_cirkulární řešení v podnicích