MPO vyhlašuje výzvu pro MSP v programu ICT a sdílené služby - Digitální podnik

16. 8. 2021

K dispozici je 300 milionů korun, žádosti se přijímají od 15. září 2020 do 15. listopadu 2021.

Cílem této Výzvy, vyhlášené dne 15. srpna 2021 Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků (dále jen “MSP”) působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací výše uvedených aktivit prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Projekt tak musí být v souladu se zaměřením specifického cíle E2.1 „Vyšší využívání ICT v podnikání“ Národní RIS3 strategie.

Více informací najdete na stránkách MPO a na stránkách Agentury pro podnikání a inovace (API).