Nová výzva pro ochranu přírody a krajiny

20. 9. 2021

Od 20. září 2021 spouští Ministerstvo životního prostředí (MŽP) příjem žádostí o dotaci do nové výzvy číslo 158. Celková částka výzvy je 40 mil. Kč. Výše podpory je až 85 % z celkových způsobilých výdajů. Výzva je určena především pro připravené projekty v oblasti zajištění biodiverzity.

Podpořeny mohou být projekty spadající do aktivity 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů a do aktivity 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.

Žádosti bude možné podávat do 3. 1. 2022. Jedná se o průběžnou (nesoutěžní) výzvu. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům ale doporučujeme žadatelům podat projekty co nejdříve. Realizace musí být dokončena k 31. 12. 2023.

Konkrétní podporovaná opatření jsou:

  • speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů),
  • speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť,
  • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť.

Více informací a odkaz na text výzvy najdete na stránkách Státního fondu životního prostředí.